CSR virksomhed

Randers Industri Service er en CSR-certificeret virksomhed, CSR står for Corporate Social Rasponsibility, hvilket dækker over flere ting, men kort fortalt betyder det at vi som virksomhed blandt andet bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer lokalt.

 

Randers Industri Service tager et samfundsmæssigt ansvar ved i samarbejde med Jobcenteret, blandt andet at hjælpe personer med særlige udfordringer der står på kanten af arbejdsmarkedet, og hvad enten det er grundet sygdom eller andre forhold der gør, at man ikke er i stand til at bestride et almindeligt lønmodtagerjob, så har vi taget initiativ til at hjælpe nogle af disse personer videre ved hjælp af bl.a. praktikker, som i enkelte tilfælde også har det udmøntet sig i en ansættelse som f.eks. fleksjobber eller "småjobber" i vores firma.

 

Vi har en grundlæggende holdning til at der skal være plads til alle, og at hvis man kan og gerne vil arbejde, så skal man også have muligheden for det. 

 

Hos Randers Industri Service beskæftiger vi i øjeblikket flere personer ansat i fleksjob samt en enkelt såkaldt  "småjobber", disse medarbejdere varetager mange forskellige af virksomhedens jobfunktioner bl.a. inden for kontor, transport og på værkstedet.

 

I 2019 var Randers Industri Service nomineret til årets CSR pris, der blev uddelt ved Randers Business Award showet.

 

CSR handler om:

 

  • Økonomisk bæredygtighed

 

  • Menneskelig livskvalitet

 

  • Naturlig balance